Cennik rachunków dla podmiotów instytucjonalnych

Rachunki w ofercie SKOK „Śląsk”
Miesięczne opłaty za prowadzenie konta % Opłata
Rachunek bieżący SEKTOR0,05 % 10,00 zł
Rachunek bieżący e-SEKTOR0,05 %0,00 zł
Rachunek bieżący dodatkowy SEKTOR0,05 % 10,00 zł
Rachunek bieżący dodatkowy e-SEKTOR0,05 %0,00 zł


Tabela obowiązuje dla rachunków założonych od 03.03.2014r.
Realizacja zleceń płatniczych - zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.