Czy jest Pan / Pani członkiem SKOK "Śląsk"?

TAK        NIE