Karta Visa
to nowoczesny, przyjazny i prosty w obsłudze produkt.


Zalety
karty SKOK Visa:

 • Wydanie karty - 0 zł
 • Użytkowanie i ubezpieczenie w okresie pierwszych 12 miesięcy od wydania karty - 0 zł
 • Zakupy w każdym sklepie - 0 zł
 • Wypłata w sieci bankomatów SKOK 24 - 0 zł
 • Usługa Visa Cash Back - 0 zł
Usługa Cash Back umożliwi Ci wypłacanie kartą gotówki (do 300 zł) przy okazji zakupów w ponad 25 tysiącach sklepów,
stacji benzynowych i innych punktów detalicznych w całej Polsce.

Ponadto:
 • karta płatnicza Visa SKOK - to karta typu debetowego wydana do konta prowadzonego w SKOK
 • płatności zbliżeniowe to wygoda, szybkość i bezpieczeństwo
 • Twoją kartą Visa SKOK możesz dokonywać płatności w internecie / transakcje bezgotówkowe oraz wypłacać gotówkę w bankomacie

Rozmiar: 14422 bajtów


Więcej o karcie płatniczej Visa SKOK na www.skok24.com.pl




PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE KARTĄ VISA


Dzięki płatnościom zbliżeniowym zyskujesz:
 • Wygodę - gdyż nie musisz mieć przy sobie „drobnych”, ani martwić się, że sprzedawca nie będzie miał wydać reszty
 • Szybkość - płatność zbliżeniowa trwa zaledwie kilka sekund – znacznie krócej niż w przypadku płacenia gotówką lub w sposób tradycyjny kartą
 • Bezpieczeństwo - kartę masz cały czas w ręku – nie ma potrzeby podawania jej sprzedawcy


Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych
 • Funkcjonalność zbliżeniowa bez podawania kodu PIN działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w Polsce poniżej 50 zł)
 • Dla transakcji zbliżeniowej o wartości równiej lub wyższej niż 50 zł konieczne jest potwierdzenie transakcji kodem PIN
 • Dokonując płatności zbliżeniowej nie wypuszcza się karty z ręki, mając nad nią pełną kontrolę; nie podaje się karty osobie trzeciej
Karty zbliżeniowe i terminale zbliżeniowe mają odpowiednie zabezpieczenia:

Posiadacz rachunku odpowiada za nieuprawnione transakcje zbliżeniowe do wysokości równowartości w walucie polskiej
50 euro, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieuprawniona transakcja jest skutkiem:
 • posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną posiadaczowi karty (użytkownikowi) lub,
 • przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez posiadacza karty (użytkownika) obowiązku, o którym mowa w Regulaminie wydawania kart Visa dla członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Więcej informacji o płatnościach zbliżeniowych na http://skok24.com.pl/index.php/en/platnosci-zblizeniowe




ZASTRZEŻENIE KARTY


W przypadku utraty karty albo podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub kodu PIN natychmiast skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Kart SKOK w celu zastrzeżenia karty.

+48 58 511 20 70
dla wszystkich telefonów, także numerów zagranicznych

801 800 805
dla telefonów stacjonarnych
Koszt połączenia według taryfy operatora



SIEĆ BANKOMATÓW SKOK24


Rozmiar: 5100 bajtów    ZNAJDŹ BANKOMAT W OKOLICY

Szukasz bankomatu?
Tutaj znajdziesz najbliższe lokalizacje sieci SKOK24, GlobalCash oraz eCard http://skok24.com.pl/index.php/en/wyszukiwarka-bankomatow/page