LINIA POŻYCZKOWA "ELASTYCZNA"     

To usługa pożyczkowa przeznaczona dla członków SKOK "Śląsk", którzy:
  • posiadają lub założą rachunek osobisty z wpływem stałego dochodu na konto
Korzyści:
  • dodatkowe środki na dowolny cel
  • swobodny dostęp do środków przyznanych w ramach limitu poprzez wypłatę gotówki w oddziałach Kasy, kartę Visa, przez Internet / e-skok
  • naliczanie odsetek tylko od wykorzystanego limitu
  • czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok- maksymalnie do 5 lat
  • minimum formalności
  • istnieje możliwość natychmiastowej wypłaty środków w ramach linii pożyczkowej w kasie lub przelewem na konto
  • w każdej chwili można wnioskować o zwiększenie linii pożyczkowej. Za rozpatrzenie wniosku nie pobieramy żadnych opłat
A ponadto:

Linia pożyczkowa to stała możliwość korzystania z dodatkowych pieniędzy na rachunku, przyznanych do określonej kwoty limitu. W ramach tego limitu można wypłacić pieniądze w placówce lub w bankomacie, zapłacić za dokonywane zakupy za pomocą karty Visa albo przelać je na dowolne konto przez Internet. Można dysponować nimi tak samo jak pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku. Oferta linii pożyczkowej skierowana jest do Członków SKOK „Śląsk” posiadających również kartę Visa przypisaną do rachunku, na który wpływa przelew z tytułu dochodu wynagrodzenia lub świadczeń. Aby uruchomić linię pożyczkową w rachunku, należy złożyć wniosek w dowolnie przez siebie wybranym oddziale Kasy, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej podpisać stosowną umowę. Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy nie wykorzystujemy środków z linii pożyczkowej, nie są naliczane żadne odsetki. Natomiast kiedy skorzystamy z określonej kwoty w ramach linii, odsetki naliczane są tylko od tej kwoty. Zadłużenie w linii spłacane jest automatycznie w momencie, kiedy na konto wpływają pieniądze, np. z wynagrodzenia. Środki te w pierwszej kolejności pokrywają zadłużenie z linii wraz z odsetkami.
 

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.