LOKATA TERMINOWA "NOWE ŚRODKI II"     

Okres trwania Oprocentowanie stałe w skali roku
3 miesiące 2,50 %

Lokata dla członków lokujących tylko nowe środki, powyżej salda z dnia 02.07.2018r
Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł.
Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 100 000 zł.
Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 06-07-2018r.
 


LOKATA TERMINOWA "POWITALNA I"     

Okres trwania Oprocentowanie stałe w skali roku
3 miesiące 3,50 %

Lokata dla nowozapisujących się członków do Kasy.
Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł.
Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 30 000 zł.
Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 06-07-2018r.
 


LOKATA TERMINOWA "INTERNETOW@ IV"     

Okres trwania Oprocentowanie stałe w skali roku
3 - 6 miesięcy 1,25 %
7 - 12 miesięcy 1,45 %
Okres trwania Oprocentowanie zmienne w skali roku
13 - 14 miesięcy 1,65 %
15  - 24 miesięcy 1,75 %
25 - 60 miesięcy 1,80 %
61 - 120 miesięcy 1,85 %

Lokata dostępna tylko przez Internet.
Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.
Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.
Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 03-07-2017r
 


LOKATA TERMINOWA "STANDARD I"     

Okres trwania
Oprocentowanie stałe w skali roku
LOKATA STANDARD
LOKATA STANDARD + ROR LUB
DODATKOWY UDZIAŁ
3 - 9 miesięcy 1,30% 1,35%
10 - 12 miesięcy 1,60% 1,65%
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne w skali roku
LOKATA STANDARD
LOKATA STANDARD + ROR LUB
DODATKOWY UDZIAŁ
13 - 14 miesięcy 1,70% 1,80%
15 - 24 miesięcy 1,80% 1,90%
25 - 60 miesięcy 1,90% 2,00%
61 - 120 miesięcy 2,00% 2,10%

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł
Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 400 000 zł
Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 03-07-2017r
 


Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).


Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.