eSKOK

Konkurs dla członków SKOK

KONKURS DLA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH

pt: „Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA TY”

 

 

Do wygrania nagroda główna 500 zł

oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

 

Konkurs będzie trwał

od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

w czterech comiesięcznych edycjach.

 

Każda edycja Konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca.

Druga edycja konkursu rozpoczyna się 1 grudnia 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka”, a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiający Uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.

 

INSTRUKCJA

Krok I ? Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Krok II ? Przeczytaj artykuł na temat cyberbezpieczeństwa.

Krok III ?  Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Krok IV ? Na kuponie konkursowym ? udziel odpowiedzi w części I (test) oraz w części II   (pytanie opisowe).

Krok V – Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej  ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia
z dopiskiem: Z cyberbezpieczeństwem na Ty do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

 

Na zwycięzców każdej z czterech edycji konkursu czekają nagrody pieniężne:

nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami konkursowymi znajdują się na stronie : https://www.skef.pl/z-cyberbezpieczenstwem-na-ty/

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!