eSKOK

Karty

Karta Visa
to nowoczesny, przyjazny i prosty w obsłudze produkt.

Zalety karty SKOK Visa: 

 • Wydanie karty ? 0 zł
 • Użytkowanie i ubezpieczenie w okresie pierwszych 12 miesięcy od wydania karty ? 0 zł
 • Zakupy w każdym sklepie ? 0 zł
 • Wypłata w sieci bankomatów SKOK 24 ? 0 zł
 • Usługa Visa Cash Back ? 0 zł

Usługa Cash Back umożliwi Ci wypłacanie kartą gotówki (do 300 zł) przy okazji zakupów w ponad 25 tysiącach sklepów, stacji benzynowych i innych punktów detalicznych w całej Polsce

 

Ponadto:

 • karta płatnicza Visa SKOK ? to karta typu debetowego wydana do konta prowadzonego w SKOK
 • płatności zbliżeniowe to wygoda, szybkość i bezpieczeństwo
 • Twoją kartą Visa SKOK możesz dokonywać płatności w internecie / transakcje bezgotówkowe oraz wypłacać gotówkę w bankomacie

 

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE KARTĄ VISA 

 

Dzięki płatnościom zbliżeniowym zyskujesz:

 • Wygodę ? gdyż nie musisz mieć przy sobie ?drobnych?, ani martwić się, że sprzedawca nie będzie miał wydać reszty
 • Szybkość ? płatność zbliżeniowa trwa zaledwie kilka sekund ? znacznie krócej niż w przypadku płacenia gotówką lub w sposób tradycyjny kartą
 • Bezpieczeństwo ? kartę masz cały czas w ręku ? nie ma potrzeby podawania jej sprzedawcy

 

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

 • Funkcjonalność zbliżeniowa bez podawania kodu PIN działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w Polsce poniżej 50 zł)
 • Dla transakcji zbliżeniowej o wartości równiej lub wyższej niż 50 zł konieczne jest potwierdzenie transakcji kodem PIN
 • Dokonując płatności zbliżeniowej nie wypuszcza się karty z ręki, mając nad nią pełną kontrolę; nie podaje się karty osobie trzeciej

 

Karty zbliżeniowe i terminale zbliżeniowe mają odpowiednie zabezpieczenia:

Posiadacz rachunku odpowiada za nieuprawnione transakcje zbliżeniowe do wysokości równowartości w walucie polskiej 
50 euro, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieuprawniona transakcja jest skutkiem:

 • posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną posiadaczowi karty (użytkownikowi) lub,
 • przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez posiadacza karty (użytkownika) obowiązku, o którym mowa w Regulaminie wydawania kart Visa dla członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

Nowa usługa Visa Checkout dla użytkowników kart w Systemie SKOK

 

VISA Checkout działa jak elektroniczny portfel, tak aby łatwiej i wygodniej płacić w sklepach internetowych. Aby dokonać płatności online, wystarczy tylko jedno kliknięcie oraz podanie loginu i hasła.

 

Więcej informacji o kartach VISA oraz aktualnych promocjach,  znajdziesz na stronie www.visa.pl

 

ZASTRZEŻENIE KARTY 

W przypadku utraty karty albo podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub kodu PIN natychmiast skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Kart SKOK w celu zastrzeżenia karty.

+48 58 511 20 70
dla wszystkich telefonów, także numerów zagranicznych

801 800 805
dla telefonów stacjonarnych
Koszt połączenia według taryfy operatora