eSKOK

Reklamacje

Informujemy, iż zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w przypadku zaistnienia sporów związanych z usługami Kasy, można skorzystać z pozasądowego postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przez złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego. Szczegóły na stronie internetowej www.rf.gov.pl

Dokumenty