eSKOK

Ustawowe wakacje kredytowe

 

Ustawowe wakacje kredytowe

na podstawie Ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

To zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli rat/y kapitałowo-odsetkowych/ej kredytu hipotecznego wybranych przez kredytobiorcę, które skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania o czas trwania zawieszenia w spłacie kredytu.

 

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z wakacji kredytowych?

 • można zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego. Zawieszenie spłaty dotyczy umowy kredytu hipotecznego, który jest przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Umowa ta jest umową o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku, a w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty
 • umowa zakończy się po 1 stycznia 2023 roku

 

Spłatę kredytu można zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Zawieszenie w spłacie kredytu obejmuje tylko przyszłe (niewymagalne) raty, czyli takie, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Istnieje możliwość złożenia jednego wniosku do wszystkich okresów lub odrębnych wniosków dla każdego okresu zawieszenia.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu zapłaty raty.

 

Jak złożyć wniosek ?

Wniosek możesz złożyć:

 • w każdej placówce SKOK „Śląsk”
 • przez bankowość elektroniczną eSKOK (zakładka Pożyczki i kredyty)
 • pobierając go ze strony Pobierz wniosek

czytelnie wypełnij, podpisz i wyślij:

 • w formie skanu na adres: kredyty@skok.slask.pl
 • listem na adres: SKOK „Śląsk”, Dział Kredytów, ul.Kokota 169, 41- 711 Ruda Śląska

Pamiętać należy, że decydująca dla zawieszenia spłaty kredytu jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej.

Zapraszamy do naszych placówek – nasi pracownicy pomogą złożyć wniosek.

 

Warto pamiętać:

 • Ustawowe wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później
 • Wniosek może dotyczyć tylko jednego z Twoich kredytów hipotecznych zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w istocie, że zawieszany kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszkasz lub planujesz zamieszkać.
 • Nie musisz składać wniosku dla każdego okresu zawieszenia osobno.
 • W czasie zawieszenia spłaty kredytu Kasa nie będzie pobierać rat, nie będzie również naliczać żadnych odsetek, może pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe, jeśli wynika to z umowy kredytu.
 • Po doręczeniu wniosku do Kasy otrzymasz odpowiednie potwierdzenie.
 • W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż ustawowe wakacje kredytowe, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy obecnego wniosku.

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia (pobierz)