eSKOK

Wniosek pożyczkowy

Czy jest Pan klientem SKOK?
taknie

Adres email:

Kwota pożyczki

Okres pożyczki

Dochód netto

Status
pracującyumowa o pracęumowa zlecenieumowa o dziełoemeryt lub rencistadziałalność gospodarcza

Czas trwania umowy
określonynieokreślony

Okres trwania działalności gospodarczej

Miesięczne obciążenia z tytułu rat, alimentow (bez rat w SKOK)

Limit na kartach kredytowych, liniach pożyczkowych i debetach

Wysokość poręczonych rat

Czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów: taknie

Ilość dzieci na utrzymaniu

Ilość osób pełnoletnich na utrzymaniu

Pożyczka
z ubezpieczeniembez ubezpieczeniaz poręczeniembez poręczenia

Informujemy, iż Kasa nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych informacji. W formularzu nie należy umieszczać danych osobowych. Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na nawiązanie kontaktu przez pracownika Kasy celem odpowiedzi na złożone zapytanie. Informujemy także, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa finansów i ochronę danych osobowych kontaktując się z Państwem telefonicznie lub emailem możemy przekazać jedynie informacje, które nie zawierają danych osobowych i szczegółów finansowych. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do najbliższej placówki SKOK “Śląsk”.