eSKOK

Wniosek pożyczkowy

  Czy jest Pan / Pani klientem SKOK?taknie

  Adres email:

  Kwota pożyczki

  Okres pożyczki

  Dochód netto

  Status
  pracującyumowa o pracęumowa zlecenieumowa o dziełoemeryt lub rencistadziałalność gospodarcza

  Czas trwania umowy
  określonynieokreślony

  Okres trwania działalności gospodarczej

  Miesięczne obciążenia z tytułu rat, alimentow (bez rat w SKOK)

  Limit na kartach kredytowych, liniach pożyczkowych i debetach

  Wysokość poręczonych rat

  Czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów: taknie

  Ilość dzieci na utrzymaniu

  Ilość osób pełnoletnich na utrzymaniu

  Pożyczka
  z ubezpieczeniembez ubezpieczeniaz poręczeniembez poręczenia

  Obowiązek informacyjny – pełna treść