eSKOK

Wniosek pożyczkowy

  Czy jest Pan / Pani klientem SKOK?taknie

  Adres email:

  Kwota pożyczki

  Okres pożyczki

  Dochód netto

  Status
  pracującyumowa o pracęumowa zlecenieumowa o dziełoemeryt lub rencistadziałalność gospodarcza

  Czas trwania umowy
  określonynieokreślony

  Okres trwania działalności gospodarczej

  Miesięczne obciążenia z tytułu rat, alimentow (bez rat w SKOK)

  Limit na kartach kredytowych, liniach pożyczkowych i debetach

  Wysokość poręczonych rat

  Czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów: taknie

  Ilość dzieci na utrzymaniu

  Ilość osób pełnoletnich na utrzymaniu

  Pożyczka
  z ubezpieczeniembez ubezpieczeniaz poręczeniembez poręczenia

  Wyrażam zgodę (poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ) na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez kontakt ze mną w celu przedstawienia oferty w oparciu o wskazane we wniosku informacje.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-711, ul. Kokota 169. Dane osobowe, podane w formularzu, będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w zakresie dotyczącym wniosku. Posiada Pani/Pan wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wyrażeniem, żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, uzupełnienia, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie technicznie i prawnie możliwym. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest TUTAJ.

  Obowiązek informacyjny – pełna treść