eSKOK

Wniosek pożyczkowy

Czy jest Pan / Pani klientem SKOK?taknie

Adres email:

Kwota pożyczki

Okres pożyczki

Dochód netto

Status
pracującyumowa o pracęumowa zlecenieumowa o dziełoemeryt lub rencistadziałalność gospodarcza

Czas trwania umowy
określonynieokreślony

Okres trwania działalności gospodarczej

Miesięczne obciążenia z tytułu rat, alimentow (bez rat w SKOK)

Limit na kartach kredytowych, liniach pożyczkowych i debetach

Wysokość poręczonych rat

Czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów: taknie

Ilość dzieci na utrzymaniu

Ilość osób pełnoletnich na utrzymaniu

Pożyczka
z ubezpieczeniembez ubezpieczeniaz poręczeniembez poręczenia

Obowiązek informacyjny – pełna treść