eSKOK

Oszczędności

LOKATY TERMINOWE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

Szczegóły

LOKATY TERMINOWE O STAŁYM OPROCENTOWANIU

Szczegóły

RACHUNKI SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Szczegóły

E-LOKATY

Szczegóły

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Informacja do Posiadacza rachunku o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.