eSKOK

Rachunki systematycznego oszczędzania

RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
ZE ZMIENNĄ WYSOKOŚCIĄ WPŁATY I
money-2696228__480
Okres trwania Oprocentowanie zmienne w skali roku
3 – 5 miesięcy 1,50 %
6 – 12 miesięcy 1,55 %
13 – 24 miesięcy 1,60 %
25 – 36 miesięcy 1,65 %
37 – 48 miesięcy 1,70 %
49 – 60 miesięcy 1,75 %
61 – 120 miesięcy 1,80 %
  • Minimalna miesięczna kwota wpłaty 10 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty – brak
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 02-11-2015r.
RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
ZE STAŁĄ WYSOKOŚCIĄ WPŁATY I
money-2696228__480
Okres trwania Oprocentowanie zmienne w skali roku
3 – 5 miesięcy 1,90 %
6 – 12 miesięcy 1,95 %
13 – 24 miesięcy 2,00 %
25 – 36 miesięcy 2,05 %
37 – 48 miesięcy 2,10 %
49 – 60 miesięcy 2,15 %
61 – 120 miesięcy 2,20 %
  • Minimalna miesięczna kwota wpłaty 10 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty – brak
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 02-11-2015r.
RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
ZE ZMIENNĄ WYSOKOŚCIĄ WPŁATY - "JUNIOR"
money-2696228__480
Okres trwania Oprocentowanie zmienne w skali roku
3 miesiące 2,50 %
6 miesięcy 3,00 %
9 miesięcy 3,50 %
  • Minimalna miesięczna kwota jednorazowej wpłaty 10 zł
  • Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty – 100 zł
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 10-09-2018r.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.