eSKOK

Regulaminy

Zmiany prawne

  • Zmiany od 16-11-2022r

Wykaz zmian regulacji eSKOK dot. zmian od 16-11-2022r

  • Zmiany od 01-11-2022r

Wykaz zmian regulacji Visa_ dot. zmian od 01-11-2022r

  • Zmiany od 01-09-2022r

Wykaz zmian regulacji Visa_ dot. zmian od 01-09-2022r

  • Zmiany od 01-07-2022r

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji od dnia 01.07.2022 r

  • Zmiany od 01-06-2022r

Wypowiedzenie regulaminów usług depozytowych – zmiany od 01-06-2022r

  • Zmiany od 01-02-2022r

Wykaz zmian regulacji Visa_ dot. zmian od 01-02-2022r

  • Zmiany od 01-07-2021r

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji od dnia 01.07.2021 r

  • Zmiany od 01-01-2021r

Zmiany w regulaminach i umowach usług płatniczych oraz kart płatniczych Visa

Wykaz zmian regulacji Visa_ dot. zmian od 01-06-2021r

Regulamin korzystania z usługi Google Pay w SKOK

Zasady przetwarzania danych osobowych posiadaczy i użytkowników kart płatniczych SKOK od 01-06-2021r

  • Zmiany od 21-07-2020r