eSKOK

Zostań członkiem

Przystępując do SKOK „Śląsk” otrzymujesz dostęp do produktów pożyczkowych, kredytowych, oszczędnościowych oraz ubezpieczeniowych wraz z możliwością korzystania ze wszystkich produktów Kasy.
Zostajac członkiem SKOK „Śląsk” podpisujesz deklarację członkowską i wnosisz swój własny wkład finansowy. Dzięki temu każdy staje się współwłaścicielem Kasy i ma identyczne prawa jak Wszyscy Członkowie. 

Będąc Członkiem SKOK „Śląsk” możesz:

 skorzystać z pożyczki

oferujemy:
 • pożyczki gotówkowe
 • kredyty
 • kredyt w rachunku płatniczym (tzw. linia)

 ulokować lub zainwestować pieniądze

oferujemy:

 • lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu
 • lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu

 oszczędzać

oferujemy:

 • rachunki płatnicze ROR, IKS Plus
 • rachunek płatniczy – oszczednościowy A’vista
 • rachunek płatniczy z pełną obsługą przez Internet – bankowość elektroniczna (konto internetowe)
 • rachunki systematycznego oszczędzania ze stałą i zmienną kwotą wpłaty

 skorzystać z oferty dla przedsiebiorców lub organizacji

oferujemy:

 • rachunek bieżący
 • produkty oszczędnościowe

 ubezpieczyć

oferujemy:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych
 • ubezpieczenie komunikacyjne
 • ubezpieczenie podróżne
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie spłaty pożyczek
 • ubezpieczenie od utraty pracy lub dokumentów

 bezpiecznie przesłać środki pieniężne 

proponujemy:

 • stałe i jednorazowe polecenia przelewu (zlecenia płatnicze)
 • odbiór i wysyłkę środków za pomocą przekazów pieniężnych – Western Union