eSKOK

Stowarzyszenie Samopomocy Finansowej „Śląsk”

Stowarzyszenie Samopomocy Finansowej „Śląsk” powstało w 2011 roku

Inicjatywą powstania Stowarzyszenia była idea krzewienia samopomocy finansowej, troska o dobro drugiego człowieka i przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Działalność Stowarzyszenia wspiera projekty społeczne oraz akcje charytatywne od lat wspierane przez SKOK „Śląsk” w celu niesienia pomocy potrzebującym członkom naszego społeczeństwa.

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

 • niesienie pomocy osobom potrzebującym
 • działalność charytatywna
 • wspieranie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania finansami
 • działalność na rzecz osób fizycznych i osób prawnych w zakresie ochrony ich praw, w tym udzielanie pomocy prawnej
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji ułatwiających ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie
 • promocja kultury
 • propagowanie idei samorządności
 • promocja ekologii i ochrony środowiska
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Zostań członkiem Stowarzyszenia Samopomocy Finansowej „Śląsk” i razem z nami wspieraj potrzebujących. 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Samopomocy Finansowej „Śląsk”?

Członkiem Stowarzyszenia Samopomocy Finansowej „Śląsk” może zostać osoba fizyczna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie obowiązującej składki członkowskiej. Składka członkowska w wysokości 1 zł jest pobierana raz na kwartał.

 

Pomóż nam pomagać innym – Dołącz do nas już dziś ! 

Numer rachunku Stowarzyszenia 48 7048 0003 0480 0784 8004 0001