eSKOK

Partnerzy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk”,

ul Kokota 169

41-711 Ruda Śląska

NIP 648-10-07-638,

KRS 0000029957

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach,

Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.