eSKOK

Pożyczki i kredyty

POŻYCZKI

Szczegóły

KREDYTY

Szczegóły

LINIA POŻYCZKOWA

Szczegóły

KRÓTKOTERMINOWE

Szczegóły

Uprawniony do skorzystania z pożyczek i kredytów jest każdy członek naszej Kasy.

Pożyczkobiorca może dokonać spłaty pożyczki osobiście w punkcie kasowym SKOK „Śląsk” lub przelewem na rachunek pożyczkowy.

Wszelkie formalności z tym związane załatwić można w każdym punkcie kasowym SKOK „Śląsk”.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Śląsk” informuje o uprawnieniu do zwrotu prowizji dla kredytobiorców, którzy w okresie od  dnia 16.05.2016 roku do dnia 30.09.2021 roku nie wystąpili z wnioskiem o zwrot w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytu konsumenckiego.

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.