eSKOK

SKOK „Śląsk” – Zaufało nam wielu klientów!

 

 

SKOK „Śląsk” swą działalność rozpoczął w 1994 roku. Od momentu powstania Kasa sukcesywnie rozszerza swoją bazę członkowską oraz na bieżąco wdraża nowe usługi. 

Kolejne lata istnienia przynoszą nowe doświadczenia i wyzwania dyktowane przez stale zawężający się rynek, na którym Kasa buduje swój wizerunek. Ciągły rozwój Kasy zapewnia bieżące dostosowanie oferty do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Celem SKOK „Śląsk” jest dążenie do tego, by zapewnić swoim Klientom wysoki poziom obsługi i jakości realizowanych usług. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk” dąży do skutecznego i efektywnego wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia tak, aby stale podnosić poziom zadowolenia klientów SKOK, tj. jej członków oraz pracowników, a także umacniać swoją pozycję na rynku usług finansowych – zwiększać swoją konkurencyjność. W strukturze ruchu skokowskiego SKOK „Śląsk” klasyfikowany jest na jednym z czołowych miejsc, gwarantując swoim członkom niezależność i bezpieczeństwo finansowe.

SKOK „Śląsk” był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w wielu dziedzinach swej działalności. W Warszawie w 2008 roku odbyła się Konferencja Gepardów Biznesu, na której otrzymaliśmy II miejsce w konkursie „Gepardy Biznesu 2008” w kategorii – NAJDYNAMICZNIEJSZA SKOK. W 2008 roku na Konferencji Gepardów Biznesu w Katowicach otrzymaliśmy wyróżnienie w II edycji konkursu „Gepardy Biznesu 2007″w kategorii – NAJDYNAMICZNIEJSZA FIRMA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
Ponadto otrzymaliśmy takie wyróżnienia jak: Brązowa Odznaka za zasługi dla rozwoju SKOK, Złota Odznaka Honorowa,Srebrny Krzyż Zasługi i inne. 

Stale dbamy o wizerunek Kasy. Od czerwca 2008 r. posiadamy nowe logo firmy, które zastąpiło wysłużony już nieco znak. Oprócz nowego logo opracowano również system identyfikacji wizualnej, łącznie z dokładną specyfiką stosowania logo. Od tego momentu stopniowo zmieniamy wygląd naszych placówek. 

Nie tylko wizualizacja placówek przeszła ewolucję, dokonano jej również w zmianach dotyczących nośników reklamy oraz podniesiono znacznie poziom jej przekazu.Staramy się, aby nasza marka nie znikała z rynku i pod różną postacią reklamową stale uczestniczyła w życiu naszego społeczeństwa. Przedmiotem działalności spółdzielni zgodnie ze statutem jest gromadzenie środków pieniężnych swoich członków, udzielanie im kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń finansowych, pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi. 

SKOK „Śląsk” ma stale silne wsparcie w bazie członkowskiej i doświadczonej grupie osób zarządzających. Wykwalifikowana kadra stanowi podstawę nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz podnosi jakość obsługi klienta. Kadra zatrudniana przez Kasę stale podnosi swoje kwalifikacje zarówno kontynuując naukę w szkołach wyższych, jak i uczestnicząc w szkoleniach branżowych. 

Zdobyte w trakcie szkoleń wiadomości i umiejętności wykorzystywane są przez pracowników w codziennej pracy. Długoletnie doświadczenie pracowników SKOK „Śląsk” jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. 

SKOK „Śląsk” rozwija się dynamicznie o czym świadczy stały przyrost bazy członkowskiej i wzrost aktywów. 

Zdobyte doświadczenia w wieloletniej działalności Kasy pozwala na jej ciągłe udoskonalanie. 

Usługi SKOK „Śląsk” to pełna gwarancja sukcesu finansowego. 

Bezpieczne i stabilne finanse to przyszłość dla polskich rodzin.