eSKOK

Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu

LOKATA "STANDARD I"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne w skali roku
LOKATA STANDARD
LOKATA STANDARD + ROR LUB
DODATKOWY UDZIAŁ
13 – 14 miesięcy 1,70% 1,80%
15 – 24 miesięcy 1,80% 1,90%
25 – 60 miesięcy 1,90% 2,00%
61 – 120 miesięcy 2,00% 2,10%
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 400 000 zł
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 03-07-2017r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.