eSKOK

Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu

LOKATA "NOWE ŚRODKI"
money-2724241_1920
Okres trwaniaOprocentowanie stałe w skali roku
2 miesiące 5,25 %
3 miesiące
5,30 %
4 miesiące
5,35 %
  • Lokata dla nowych członków – zapisujących do Kasy
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 30 000 zł
  • Lokata dla członków lokujących tylko nowe środki, powyżej salda środków z dnia 01-10-2023r.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 13-11-2023r.
LOKATA "VIP"
money-2696219__480
Okres trwaniaOprocentowanie stałe w skali roku
2 miesiące
5,20 %
3 miesięcy
5,25 %
4 miesięcy 5,30 %
5 miesięcy
5,35 %
  • Lokata dla członków posiadających na dzień skorzystania z usługi saldo powyżej kwoty 100 000 zł.
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł.
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 100 000 zł dla każdego okresu lokowania.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 13-11-2023r.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.