eSKOK

E-lokaty

LOKATA TERMINOWA "INTERNETOW@ IV"
o zmiennym oprocentowaniu
money-2724235_640
Okres trwania Oprocentowanie zmienne w skali roku
13 – 14 miesięcy 1,65 %
15  – 24 miesięcy 1,75 %
25 – 60 miesięcy 1,80 %
61 – 120 miesięcy 1,85 %
  • Lokata dostępna tylko przez Internet.
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 03-07-2017r
LOKATA TERMINOWA "INTERNETOW@ IV"
o stałym oprocentowaniu
money-2724235_640
Okres trwania Oprocentowanie stałe w skali roku
3 – 6 miesięcy 1,25 %
7  – 12 miesięcy 1,45 %
  • Lokata dostępna tylko przez Internet.
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 03-07-2017r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.