eSKOK

E-LOKATY

LOKATA TERMINOWA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU - "INTERNETOWA"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne w skali roku
3 – 6 miesięcy0,30%
7 – 12 miesięcy0,40%
13 – 14 miesięcy0,50%
15 – 24 miesięcy0,60%
25 – 60 miesięcy0,70%
61 – 120 miesięcy0,80%

Lokata dostępna tylko przez Internet.

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.

Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 01-07-2020r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.