eSKOK

E-LOKATY

LOKATA TERMINOWA "e-KORZYSTNA"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne   
 w skali roku
3 miesiące
3,70%
4 miesiące3,75%
5 miesięcy
3,80%
7 miesięcy
3,85%
9 miesięcy
3,90%
12 miesięcy
4,00%

Lokata dostępna tylko przez Internet.

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1000 zł.

Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 000 zł.

Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 21-05-2024r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.