eSKOK

E-LOKATY

LOKATA TERMINOWA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU - "INTERNETOWA"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne   
 w skali roku
13 – 24 miesięcy0,75%
25 – 36 miesięcy0,85%
37 – 60 miesięcy0,95%
61 – 120 miesięcy1,00%

Lokata dostępna tylko przez Internet.

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.

Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 05-01-2022r

LOKATA TERMINOWA O STAŁYM OPROCENTOWANIU - "INTERNETOWA"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie stałe  
 w skali roku
3 – 5 miesięcy0,45%
6 – 8 miesięcy0,55%
9 – 12 miesięcy0,65%

Lokata dostępna tylko przez Internet.

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł.

Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 11-01-2022r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.