eSKOK

Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu

LOKATA "STANDARD"
money-2696219__480
Okres trwania
Oprocentowanie zmienne w skali roku
LOKATA STANDARD
LOKATA STANDARD + ROR CZĘŚCIOWY
LOKATA STANDARD + ROR Z CAŁOŚCIĄ PRZELEWU
13 – 24 miesięcy1,40%1,45%1,50%
25 – 36 miesięcy1,45%1,55%1,60%
37 – 60 miesięcy1,55%1,65%1,70%
61 – 120 miesięcy1,65%1,75%1,80%
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 400 000 zł
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 08-09-2022r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.