eSKOK

Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu

LOKATA "KORZYSTNA"
money-2696219__480
Okres trwaniaOprocentowanie zmienne w skali roku
9 miesięcy 4,00 %
12 miesięcy
4,00%

Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł.
Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 26-09-2023r.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.