eSKOK

Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu

LOKATA "POWITALNA"
money-2724235_640
Okres trwaniaOprocentowanie zmienne w skali roku
3 miesiące 6,50 %
  • Lokata dla nowych członków – zapisujących do Kasy
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł
  • Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50 000 zł
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 24-10-2023r.
LOKATA "VIP"
money-2696219__480
Okres trwaniaOprocentowanie zmienne w skali roku
4 – 5 miesięcy
4,00%
7 – 12 miesięcy4,00%
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 20 000 zł.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 14-06-2024r.
LOKATA "KORZYSTNA"
money-2696219__480
Okres trwaniaOprocentowanie zmienne w skali roku
3 miesiące
3,70%
4 miesiące3,75%
5 miesięcy
3,80%
7 miesięcy 3,85%
9 miesięcy 3,90%
12 miesięcy
4,00%
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 000 zł.
  • Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 21-05-2024r.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.