eSKOK

Konta

RACHUNEK BIEŻĄCY

Szczegóły

E-KONTO

Szczegóły

RACHUNEK BIEŻĄCY „TANDEM”

SKOK „Śląsk” dla wszystkich członków Kasy prowadzących działalność gospodarczą ma w ofercie – rachunek bieżący „TANDEM”.

Rachunek bieżący „TANDEM” może służyć do gromadzenia środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń oraz do dokonywania transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Posiadaczami Rachunku mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące członkami Kasy, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Otwarcie Rachunku bieżącego „Tandem” następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy SKOK „Śląsk” a Posiadaczem Rachunku.

W ramach rachunku, na pisemny wniosek Posiadacza, Kasa może uruchomić dostęp do rachunku przez internet oraz linię pożyczkową i wydać kartę VISA.

 

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.