eSKOK

Zawieszenie spłaty rat kredytu

Zasady odroczenia terminu płatności najbliższej raty :

Jeżeli w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie zobowiązań pożyczkowych wobec Kasy możesz odroczyć spłatę  raty maksymalnie na 3 miesiące, na zasadach:

 • odroczenie płatności obejmuje całą ratę kredytu lub pożyczki, tj. zarówno część kapitałową, jak i odsetkową,
 • odroczenia można dokonać na dwa sposoby, dzięki czemu okres kredytowania:
  •  ulega wydłużeniu o analogiczny okres przyznanych „wakacji kredytowych” lub
  •  pozostaje bez zmian,
 • skorzystanie z odroczenia spłaty raty, zmienia wysokość kolejnych rat kredytu lub pożyczki, kwota niespłaconej raty powiększy kwoty pozostałych rat,
 • wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć najpóźniej 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty, jeżeli zostanie złożony później, zawiesza się spłatę raty za kolejny miesiąc,
 • z odroczenia terminu płatności pożyczki / kredytu można skorzystać pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia,
 • wraz z wnioskiem o odroczenie raty należy złożyć oświadczenie zawierające informację z jakiego tytułu osiąga się dochody (np. umowa o pracę) oraz w jakiej kwocie w związku z pandemią uległy one obniżeniu oraz WB za ostatnie 3 miesiące,
 • złożenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu lub pożyczki jest bezpłatne.

Jeżeli skorzystasz z odroczenia spłaty rat zwiększa się zadłużenie pozostające do spłaty oraz  wzrasta wysokość kolejnych rat Twojego kredytu lub pożyczki.

Zachęcamy do realnej oceny swoich możliwości finansowych przed złożeniem wniosku o odroczenie płatności.

W okresie odroczenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach.