eSKOK

W nowym serwisie internetowym eSKOK można złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+.

SKOK umożliwia rodzicom proste i wygodne składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) w nowym serwisie internetowym eSKOK. RKO to nowe świadczenie dla rodzin dostępne od początku 2022 roku i przyznawane przez ZUS.

Za pośrednictwem nowego serwisu eSKOK można również ubiegać się o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+, które od tego roku obsługiwane jest przez ZUS.

1 lutego 2022 r. ruszyło przyjmowanie wniosków 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Jednocześnie dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r. (a także dla dzieci urodzonych przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony) można wnioskować o świadczenie 500+ na okres, który trwa do 31 maja 2022 r.

Wnioski w nowym serwisie internetowym eSKOK mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.

Jeśli rodzic złoży wniosek w nowym serwisie internetowym eSKOK, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.
Wnioski o 500+ i RKO można składać wyłącznie drogą elektroniczną – przez bankowość elektroniczną (zachęcamy poprzez eSKOK w SKOK ZR) oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i portalu Empatia.

Ważne

Aby złożyć wniosek o 500+ i RKO przez bankowość elektroniczną SKOK trzeba mieć rachunek płatniczy (ROR) oraz dostęp do usługi eSKOK. Wniosek można złożyć poprzez nowy serwis internetowy eSKOK, który jest dostępny dla klientów od 20.01.2022 r. Takiej możliwości nie ma po zalogowaniu się do „starego” eSKOK. Logując się przez stronę https://online.eskok.pl/ należy wybrać opcję „Nowa wersja” (o prawej stronie). Wniosek nie jest też dostępny w aplikacji mobilnej mSKOK, podobnie zresztą jak w aplikacjach wielu banków.