eSKOK

Przelewy bez prowizji na cele charytatywne

W SKOK „Śląsk” zrealizujesz bez prowizji przelewy charytatywne.
Wpłat można dokonywać we wszystkich oddziałach SKOK „Śląsk”
oraz za pomocą bankowości elektronicznej eSKOK.