eSKOK

A’VISTA

Rachunek płatniczy A’vista Duo w SKOK “Śląsk”

to fanastyczne połącznie rachunku oszczęnościowego

i rachunku lokaty terminowej, które umożliwia:

  • korzystne oprocentowanie
  • swobodny dostęp do pieniędzy

Ponadto A’vista Duo to:

  • wpłaty i wypłaty kiedy chcesz i bez utraty odsetek
  • oprocentowanie zmienne w skali roku 1,2%
  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za przelewy między kontem oszczędnościowym a kontem osobistym
  • 0 zł za wpłatę i wypłatę w oddziałach Kasy
  • umowa rachunku zawierana na czas nieokreślony
  • kapitalizacja odsetek kwartalna

Dodatkowe informacje:

Tabela Opłat i Prowizji