eSKOK

Rachunek Oszczędnościowy BONUS

money-2696228__480

Rachunek Oszczędnościowy BONUS

Zalety:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
  • oprocentowanie zmienne w wysokości 1,50% w skali roku
  • możliwość wpłaty i wypłaty środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek
  • darmowa każda wypłata i wypłata gotówki/ realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
  • dostęp do rachunku płatniczego w każdej z placówek, a także za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
  • codzienne naliczanie odsetek z kapitalizacją na koniec kwartału

Rachunek Oszczędnościowy BONUS  przeznaczony jest dla osób, które chcą oszczędzać, zarówno duże, jak i niewielkie kwoty.  Dzięki rachunkowi można pomnażać swoje środki, a także wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Oferta ważna od 07-09-2023r

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych
Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.