eSKOK

Pożyczki płatne w jednej racie

Pożyczka płatna w jednej racie w SKOK „Śląsk” to:

  • pożyczka krótkoterminowa
  • wypłacana bez zbędnych formalności we wszystkich oddziałach SKOK „Śląsk”
  • środki na dowolny cel
  • limit całkowitej kwoty pożyczki ustalany jest indywidualnie w zależności od wysokości dochodów
  • szczegóy w oddziałach Kasy.

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.