eSKOK

Ważne! Z dniem 14 września 2019 r. zostanie wycofana możliwość korzystania z List haseł jednorazowych.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o usługach płatniczych z dniem 20 grudnia 2018 r. oraz nakładającymi na Dostawcę Usług Płatniczych wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, jedyną dopuszczalną formą autoryzacji w trybie silnego uwierzytelnienia Członka transakcji płatniczych (przelewów) będzie jednorazowe hasło wysyłane w formie SMS, który ponadto będzie musiał zawierać następujące informacje: dane odbiorcy przelewu, numer rachunku odbiorcy przelewu, kwotę transakcji płatniczej. Wobec czego dotychczas stosowane przez Kasę Listy haseł jednorazowych muszą zostać wycofane z uwagi na niespełnianie nowych wymogów prawnych.

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 14 września 2019 r., w celu wykonania powyższego obowiązku, zostanie wycofana możliwość korzystania z List haseł jednorazowych, służących autoryzacji operacji internetowych w ramach usługi bankowości elektronicznej SKOK “Śląsk”.

Zachęcamy do korzystania z haseł jednorazowych wysyłanych za pośrednictwem SMS-a.

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień przez usługę bankowości elektronicznej SKOK “Śląsk” należy zweryfikować poprawność Państwa numeru telefonu w panelu “Ustawienia” w zakładce “Moje dane”.

Jeżeli Państwa numer telefonu uległ zmianie,

należy go zaktualizować w dowolnym oddzialeSKOK “Śląsk”.

Następnie zmiany ustawień można dokonać przez serwis internetowy wg poniższej instrukcji:

Wchodzimy w panel: “Ustawienia” – “Zarządzanie autoryzacją” – “Jednorazowe Hasła SMS”

Następnie należy wcisnąć przycisk “Zmień”, zweryfikować numer telefonu i kliknąć “Dalej”.

W kolejnym kroku należy wprowadzić otrzymane na telefon hasło jednorazowe,

potwierdzić hasłem z listy haseł jednorazowych oraz kliknąć “Akceptuj”.