eSKOK

Uwaga! Zmiana sposobu potwierdzania płatności kartą w Internecie z dniem 1 marca 2022 roku

Uwaga!

Zmiana sposobu potwierdzania płatności kartą w Internecie z dniem 1 marca 2022 roku.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że  od dnia 1 marca 2022r. realizacja transakcji w Internecie odbywać się będzie tylko i wyłącznie  z zastosowaniem dwustopniowego uwierzytelnienia tj. e-hasło i jednorazowy kod SMS.

Zgodnie z dyrektywą PSD II i wdrażającą jej wymagania ustawą o usługach płatniczych, operacje na odległość, w tym transakcje internetowe wymagają tzw. silnego uwierzytelnienia klienta.

Silne uwierzytelnienie klienta (ang. SCA ? Strong Customer Authentication) polega na łącznym zastosowaniu dwóch z trzech niezależnych od siebie elementów uwierzytelniających z kategorii:

 • wiedza,
 • cechy charakterystyczne użytkownika,
 • coś, co posiada użytkownik.

W związku z powyższym od 1 marca 2022r.  usługa silnego uwierzytelnienia w SKOK opierać będzie się o łączne zastosowanie dwóch czynników:

 • kod SMS ? element posiadania ? bez zmian,
 • hasło do transakcji internetowych (e-hasło) ? element wiedzy ? zdefiniowane przez klienta
  w systemie bankowości elektronicznej e-skok.

E-hasło będzie składało się z 6 znaków. Klient będzie miał możliwość zarówno nadania pierwszego hasła, jak też jego późniejszej zmiany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Aby ustanowić/zmienić e-hasło należy:

 1. zalogować się do swojej bankowości elektronicznej;
 2. w menu głównym wybrać zakładkę ?KARTY?;
 3. kliknąć przycisk ?Ustaw/Zmień e-hasło;
 4. wprowadzić nowe e-hasło, składające się z 6 cyfr; jeżeli wcześniej Posiadacz/Użytkownik zdefiniował e-hasło ? zostanie ono zastąpione przez aktualnie wprowadzone.
 5. zatwierdzić nadanie/zmianę e-hasła kodem SMS (UWAGA! nadanie/zmiana e-hasła jest również silnie uwierzytelniane).

Jeżeli udało się pomyślnie ustawić/zmienić e-hasło, powinien wyświetlić się ekran potwierdzający nadanie nowego e-hasła.

Przebieg procesu transakcji:

 • Posiadacz w sklepie internetowym wybiera sposób płatności ?karta?.
 • Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.
 • Akceptant uczestniczący w usłudze 3D Secure przekazuje dostawcy systemu kartowego
  za pośrednictwem organizacji płatniczej dane transakcji.
 • Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w systemie.
 • Dostawca wyświetla zapytanie o e-hasło, a następnie o kod sms.
 • Dostawca waliduje poprawność wprowadzonego hasła i sms. Posiadacz/użytkownik będzie miał trzy próby na wprowadzenie e-hasła w trakcie uwierzytelnienia transakcji internetowej,
  w przypadku wprowadzenia trzykrotnie błędnego e-hasła karta zostanie zablokowana do godz. 23:59. Kartę będzie można odblokować wcześniej kontaktując się z infolinią Centrum Kart SKOK pod numerem 58 511 20 70 ? tak samo, jak w przypadku podania błędnego kodu SMS.

Nie zawsze będzie konieczne podawanie e-hasła i kodu SMS ? silne uwierzytelnienie nie będzie stosowane między innymi w następujących przypadkach:

 • Podczas transakcji cyklicznych ? silnego uwierzytelnienia wymaga jedynie transakcja inicjująca płatności cykliczne. Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.
 • Transakcje internetowe wykonane tokenem GPay ? od 16 października transakcje te są traktowane przez organizację VISA jako uwierzytelnione ? nie będzie konieczności uwierzytelniać ich e-hasłem ani kodem SMS. Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w systemie.
 • Transakcje internetowe, które nie są procesowane w standardzie 3-D Secure ? nie wszyscy sprzedawcy stosują standard bezpieczeństwa 3-D Secure.

W zależności od specyfiki danego sklepu internetowego przebieg może się nieznacznie różnić, co do zasady jednak w pierwszej kolejności klient będzie proszony o podanie e-hasła, a następnie
o jednorazowy kod sms.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem SKOK „Śląsk”.